Skip to content

STREFA STUDENTA

Moje usługi skierowane do Studentów obejmują przygotowanie prac projektowych, sprawozdań laboratoryjnych, zadań z zakresu podstaw fizyki, zarządzania i inżynierii produkcji, inżynierii materiałowej, zarządzania, technologii wytwarzania i tym podobnych. Pomagam w opracowaniu prac pisemnych takich jak prace zaliczeniowe, prace licencjackie, magisterskie. Zajmuję się również opracowywaniem danych statystycznych na potrzeby prac dyplomowych.

W celu otrzymania wyceny należy skontaktować się drogą e-mailową (oktawia@nablaedukacja.pl). Zapytania powinny zawierać komplet informacji, czyli przede wszystkim – treść zadania, dostępne materiały, termin. Proszę pamiętać, że nie jestem w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi na nieprecyzyjne pytania. Nieprecyzyjnym pytaniem jest na przykład – „Czy zrobi Pani sprawozdanie?” – nie zawiera ono żadnych informacji, na podstawie których mogłabym przygotować wycenę. Wysyłanie kompletnego zapytania skraca czas oczekiwania na satysfakcjonującą odpowiedź.

Zamawiający informowany jest, gdy praca jest gotowa, wysyłam ją po otrzymaniu przelewu. Proszę brać to pod uwagę w momencie nadawania płatności. Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać pracę od razu po nadaniu przelewu, należy wybrać przelew natychmiastowy. Nie wysyłam prac na podstawie potwierdzenia płatności, ani tym bardziej screenów z aplikacji bankowych itp.

Prace dyplomowe – zasady ogólne

Zajmuję się przygotowaniem wzorcowych prac licencjackich i magisterskich. Do tej pory wykonałam prace dyplomowe z zakresu – kosmetologii, dietetyki, ekonomii, zarządzania i marketingu, retoryki stosowanej, wychowania fizycznego, logistyki i transportu, psychologii, kognitywistyki. Nie piszę prac typowo humanistycznych (filologia polska, historia, prawo i administracja itp.) oraz w językach obcych. Poza tym tematyka jest w zasadzie dowolna – każde zapytanie rozpatruję indywidualnie.
Przygotowuję prace o charakterze przeglądowym. Nie wykonuję projektów, badań, mogę natomiast pomóc w opracowaniu ankiety i prezentacji wyników. Rozliczam się co rozdział lub ewentualnie za całość pracy. Plik z tekstem, podobnie jak w przypadku każdej innej pracy, wysyłam po otrzymaniu przelewu. Nie przewiduję innej formy rozliczeń z zamawiającym. 
Termin wykonania wzoru typowej pracy licencjackiej, czy części teoretycznej pracy magisterskiej (40-60 stron) wynosi standardowo 3-4 tygodnie. Istnieje możliwość wykonania pracy w trybie pilnym (1-2 tygodnie).
Poprawki istniejącego tekstu są wliczone w cenę, natomiast jeśli tekst należy uzupełnić o dodatkową treść, jest ona płatna zgodnie z ustaloną stawką za stronę. Zapewniam naniesienie poprawek pod warunkiem, że zamawiający zgłosi się w terminie do dwóch tygodni od otrzymania tekstu. Po upływie tego terminu nie gwarantuję, że naniesienie przeze mnie poprawek będzie możliwe.
Proszę pamiętać, że takie informacje jak zalecenia edytorskie powinnam otrzymać w momencie składania zamówienia. Zalecenia na stronie uczelni są zazwyczaj bardzo ogólne, co nie oznacza, że promotor nie ma dodatkowych wymagań co do formy tekstu – zamawiający powinien uzyskać informacje w tym zakresie przed złożeniem zamówienia. Szczególnie dotyczy to wymaganej formy przypisów, opisu tabel/rysunków itd. Jeśli natomiast nie uzyskam szczegółowych zaleceń w momencie otrzymania zlecenia, a po przygotowaniu pracy okaże się, że na przykład styl przypisów ma być inny – jego zmiana będzie się wiązać z dodatkową opłatą.

W razie wątpliwości, chętnie odpowiem na dodatkowe pytania.