Strefa Studenta

Moje usługi skierowane do Studentów obejmują przygotowanie prac projektowych, sprawozdań laboratoryjnych, zadań z zakresu podstaw fizyki, zarządzania i inżynierii produkcji, inżynierii materiałowej, zarządzania, technologii wytwarzania i tym podobnych.

Pomagam w opracowaniu prac pisemnych takich jak prace zaliczeniowe, prace licencjackie, magisterskie. Zajmuję się również opracowywaniem danych statystycznych na potrzeby prac dyplomowych.

Sprawozdania na laboratoria

Wycena indywidualna. Pod uwagę brany jest stopień złożoności wymaganych obliczeń, termin wykonania oraz aktualne obłożenie podobnymi zleceniami. W celu uzyskania wyceny proszę o przesłanie kompletu materiałów na adres mailowy.

Prace dyplomowe, zaliczeniowe

Tworzenie treści pracy lub korekta treści w celu poprawienia wartości merytorycznej tekstu – 35 zł/strona prace licencjackie, 40 zł/ strona prace magisterskie. Rozdziały badawcze wyceniane są indywidualnie.

Projekty, zadania zaliczeniowe

Wycena indywidualna. Pod uwagę brany jest stopień złożoności wymaganych obliczeń, termin wykonania oraz aktualne obłożenie podobnymi zleceniami. W celu uzyskania wyceny proszę o przesłanie kompletu materiałów na adres mailowy.